top of page

Proiect de investite la firma IZA Srl

”Production Capacity Development for Transition from Plastics to Recycled and Biodegradable Packaging”

 

Firma IZA Srl lanseaza un nou proiect de investitie ”Production Capacity Development for Transition from Plastics to Recycled and Biodegradable Packaging” prin co-finanțare de la Innovation Norway în Programul Dezvoltarea IMM-uri în România, Area Inovare Verde în Industrie.

Începând cu luna Mai 2022 compania IZA Srl cu sediul în Focsani, jud Vrancea, CUI RO7690919 lansează un proiect de investiție pentru reciclarea produselor din plastic producerea produse noi respectiv prin producerea produse reciclate si biodegradabile. Proiectul de investitie este co-finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia, 2014-2021, in cadrul programului Programul Dezvoltarea IMM-uri în România, Area Inovare Verde în Industrie.

Valoarea proiectului este de 1,176,809 EUR fără TVA, din care valoarea grantului este de 930,500 EUR. În cadrul proiectului capacitatea de producție a firmei va fi dezvoltat prin technologii inovative, mai verzi și mai prietenos cu mediul înconjurator. Prin implementarea proiectului firma IZA Srl va putea recicla cca. 4700 t/an deșeuri plastice, va putea produce peste 4000 t/an produse reciclate, prin valorizarea deșeuri plastice din diferite industrii din Romania, și va putea elimina emisia de 10,820 t/an CO2.

Rezultatele proiectului va însemna și locuri de muncă nou create, reducerea poluării aerului și a gazelor cu efect de seră în regiunea de realizare a invesției în cadrul companiei. Firma IZA Srl este unul dintre cele mai cunoscute producatoare de mase plastice din judetul Vrancea, iar acum va fi realizat o inovație adevărată care vor susține tranziția de la economie lineara bazate pe resurse fosile spre economia circulară, bazată pe materiale recilcate și ecologice. Așadar, prin investiția actuală firma IZA Srl va realiza un exemplu de bună practică nu numai pentru regiune de implementare dar si pentru România.

Proiectul este cofinanțat de Innovation Norway în cadrul Programul Dezvoltarea IMM-uri în România, Area Inovare Verde în Industrie.

Buget total: 1,176,809 EUR, Grant: 930,500 EUR

Implementarea proiectului: 01.06.2022 – 01.11.2023

040cf2eb-b8c3-4d3a-9dee-828a92a13131.JPG
400f5199-1e4c-45ee-8da5-fc2125655006.JPG
bottom of page